Triển lãm Công nghiệp Tự động hóa Quốc tế Đài Bắc 2022

155 lượt xem

Thông tin triển lãm
Ngày triển lãm: 24/8/2022 (Thứ Tư) – 27/8 (Thứ Bảy)
Thời gian triển lãm: 09:30 – 17:00 (đến 16:00 ngày cuối cùng)
Địa điểm triển lãm: Tầng 4, Phòng triển lãm Nangang 1 (Số 1, Đường Jingmao 2, Quận Nangang, Thành phố Đài Bắc):
Phương thức tham quan: Triển lãm này mở cửa cho tất cả người mua trong nước, nước ngoài có liên quan được tự do truy cập.

Bài viết liên quan