LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH QILISU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 84, phố Kim Đồng, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 0981339813
Email: kilews.qilisu@gmail.com
Scan to chat on Wechat

Thông số kỹ thuật

Phân loại

Loại máy giá đỡ tua vít thích hợp

KH-1

Dòng SKD-7000(&KC),

Dòng SKD-8000(&KC),

Dòng SK-8(&KC,

SK-2125LS(&KC),

SK-2125LSF(&KC),

SK-2135LS(&KC),

SK-2145LS(&KC),

SK-2225LS(&KC),

SK-2225LSF(&KC),

SK-2235LS(&KC),

SK-2245LS(&KC),

Dòng SK-9(&KC)

Dòng SKC-PTA-BS45(&KC )

 

Phân loại

Loại máy giá đỡ tua vít thích hợp

KH-2

SKT-CGS30,

SKD-5000(&KC)系列,

SKD-7000系列,

SKD-TBK系列,

SK-3120P(&KC),

SK-3180P(&KC),

SK-3180PF(&KC),

SK-3220L/P(&KC),

SK-3280L/P(&KC),

SK-3280LF/PF(&KC),

SKD-BN500(&KC)系列,

SKD-BE500(&KC)系列,

SK-205LS(&KC),

SK-215LS(&KC),

SK-2205LS(&KC),

SK-2215LS(&KC)

SKC-PTA-BS45

 

Phân loại

Loại máy giá đỡ tua vít thích hợp

KH-3

Dòng SK-B5(&KC),

Dòng SKD-2000(&KC),

Dòng SKD-8000,

Dòng SK-8,

Dòng SK-9,

SK-3120L,

SK-3120L(&KC),

SK-3180L,

SK-3180LF,

SK-3180L(&KC),

SK-3180LF(&KC),

SK-2125LS,

SK-2125LSF,

SK-2135LS,

SK-2145LS,

SK-2225LS,

SK-2225LSF,

SK-2235LS,

SK-2245LS

 

Phân loại

Loại máy giá đỡ tua vít thích hợp

KH-4

SKD-BN500系列,

SKD-BE500系列,

SK-B5系列,

SKD-2000系列,

SKD-5000系列,

SK-3120P,

SK-3180P,

SK-3180PF,

SK-3220L/P,

SK-3280L/P,

SK-3280LF/PF,

SK-205LS,

SK-215LS,

SK-2205LS,

SK-2215LS

 

Phân loại

Loại máy giá đỡ tua vít thích hợp

KH-5

Dòng SKD-BN200L,

Dòng SKD-BE200L,

Dòng SKD-BN200L(&KC)

Dòng SKD-BE200L(&KC)

Dòng SKC-PTA-BS12

 

Phân loại

Loại máy giá đỡ tua vít thích hợp

KH-6

SKT-CG30/50/70,

Dòng SKD-BK900

Dòng SKD-BK900(&KC)

SKC-PTA-120/80

SKC-PTA-B120/90/50F

SKC-PTA-B60/35/35F

SKC-PTA-BE120/90/50F

SKC-PTA-BE60/35F

 

Phân loại

Loại máy giá đỡ tua vít thích hợp

KH-7

SKT-CG120/180,

Dòng SKD-TBN,

Dòng SKD-RBK

SKC-PTA-220/150

 

Phân loại

Loại máy giá đỡ tua vít thích hợp

KH-1L

Dòng SKD-BN7000(&KC)

Dòng SKC-PTA-BS45P(&KC )

 

Phân loại

Loại máy giá đỡ tua vít thích hợp

KH-2L

SKT-CGS30,

SKT-CG30/50/70/120/180,

Dòng SKD-BN7000,

Dòng SKD-BN800,

Dòng SKD-BN800(&KC),

Dòng SKD-BE800,

Dòng SKD-BE800(&KC),

Dòng SK-B6,

Dòng SK-B6(&KC)

Dòng SKC-PTA-BS45P

Sản phẩm liên quan

Không tìm thấy kết quả.