Mã hiệu

SKD-C8300P
SKD-C8300PF
SKD-C8400P
SKD-C8500P

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH QILISU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 84, phố Kim Đồng, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Hotline: 0981339813
Email: kilews.qilisu@gmail.com
Scan to chat on Wechat

Bảng phân tích thông số

Mã hiệu

Lực vít

(kgf.cm)

Lực vít

(Lbf.in)

Lực vít

(N.m)

Tốc độ xoay (r.p.m)

HI

Tốc độ xoay (r.p.m)

LO

Đường kính vít (mm)

Răng phẳng

Đường kính vít (mm)

Răng nhọn

Trọng lượng

(g)

Độ dài

(mm)

Hộp nguồn thích hợp

SKD-C7000L

5~18

4.34~15.58

0.49~1.76

1000

700

2.0~3.5

2.0~3.0

600

260

SKP-C32 HL

SKD-C7000P

5~18

4.34~15.58

0.49~1.76

1000

700

2.0~3.5

2.0~3.0

600

260

SKP-C32 HL

SKD-C7200L

7~24

6.11~20.8

0.69~2.35

750

520

2.6~4.0

2.6~3.5

600

260

SKP-C32 HL

SKD-C7200P

7~24

6.11~20.8

0.69~2.35

750

520

2.6~4.0

2.6~3.5

600

260

SKP-C32 HL

SKD-C7800L

8~30

6.9~26.02

0.78~2.94

530

350

3.0~5.0

3.0~4.0

600

260

SKP-C32 HL

SKD-C7800P

8~30

6.9~26.02

0.78~2.94

530

350

3.0~5.0

3.0~4.0

600

260

SKP-C32 HL

SKD-C7800LF

2~10

1.77~8.67

0.2~0.98

2000

2.0~3.0

2.0~2.6

600

260

SKP-C32 HL

SKD-C7800PF

2~10

1.77~8.67

0.2~0.98

2000

2.0~3.0

2.0~2.6

600

260

SKP-C32 HL

SKD-C8300L

6~22

5.22~19.12

0.59~2.16

1000

700

2.6~4.0

2.6~3.5

700

269

SKP-C32 HL

SKD-C8300P

6~22

5.22~19.12

0.59~2.16

1000

700

2.6~4.0

2.6~3.5

700

269

SKP-C32 HL

SKD-C8300LF

5~12

4.34~10.44

0.49~1.18

2000

2.3~3.5

2.0~3.0

700

269

SKP-C32 HL

SKD-C8300PF

5~12

4.34~10.44

0.49~1.18

2000

2.3~.3.5

2.0~3.0

700

269

SKP-C32 HL

SKD-C8400L

10~30

8.67~26.02

0.98~2.94

750

520

3.0~5.0

3.0~4.5

700

269

SKP-C32 HL

SKD-C8400P

10~30

8.67~26.02

0.98~2.94

750

520

3.0~5.0

3.0~4.5

700

269

SKP-C32 HL

SKD-C8500L

15~45

13.0~39.02

1.47~4.41

530

350

4.0~6.0

3.0~5.0

700

269

SKP-C32 HL

SKD-C8500P

15~45

13.0~39.02

1.47~4.41

530

350

4.0~6.0

3.0~5.0

700

269

SKP-C32 HL

Sản phẩm liên quan