Chính sách chất lượng

Nhân công nắm chắc nhận thức về chất lượng sản phẩm, nâng cao hệ thống quản lí chất lượng.
Tiếp tục cải thiện, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về mọi phương diện.

1.Chất lượng sản phẩm, 10% đến từ tri thức, 90% đến từ ý thức.

Công ty áp dụng tiêu chuẩn ISO9001:2015 để kiến tạo và hoàn thiện bộ máy quản lí chất lượng, xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đồng thời kiên trì chấp hành một cách nghiêm ngặt. Quan niệm nòng cốt của công ty là “Lấy chất lượng làm đầu” và “Lấy khách hàng làm trung tâm”, nỗ lực nâng cao ý thức về chất lượng sản phẩm của nhân công, giáo dục nhân công nhận biết về chức trách trong công việc cũng như trong vấn đề bảo đảm chất lượng sản phẩm.

2. Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng quan niệm chất lượng đạt chuẩn

Công ty chúng tôi trong quá trình vận hành, duy trì và cải tiến bộ máy quản lí chất lượng luôn lấy con người làm cốt lõi, không ngừng chiêu mộ và huấn luyện nhân tài, nâng cao ý thức của nhân công về việc bảo đảm chất lượng, quản lí tiêu chuẩn, tiêu chuẩn nghiệp vụ kĩ thuật và kĩ năng thao tác chuyên nghiệp. Dựa vào tài năng của mỗi người, bảo đảm bộ máy quản lí chất lượng vận hành hiệu quả dựa theo nhu cầu cải tiến của ngành hàng. Các cấp bậc quản lí của công ty sẽ tiến hành bồi dưỡng đồng thời khích lệ cấp dưới đặt vấn đề chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhân công cũng lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu.

3. Công ty chủ trương: Khách hàng hài lòng, nhân viên lạc quan, kinh doanh như ý

Toàn thể nhân viên công ty đều phải tuân thủ nguyên tắc “lấy khách hàng làm trung tâm”, suy nghĩ cho khách hàng, tiếp thu ý kiến của khách hàng, dụng tâm giải quyết các vấn đề của khách. Dựa vào tính ổn định đạt chuẩn của sản phẩm và chế độ phục vụ tận tâm chân thành, khiến cho khách hàng mua hàng an tâm, sử dụng thoải mái. Công ty chúng tôi đặc biệt trưng cầu ý kiến đóng góp của quý khách hàng, không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó gia tăng mức độ hài lòng và tín nhiệm của khách hàng về sản phẩm của “Kilews”. Từ đó mang lại hiệu năng cho công ty, kiến tạo một môi trường làm việc tốt đẹp và thù lao xứng đáng cho nhân công.

Công ty chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm cơ hội, cải tiến quy trình, hoàn thiện bộ máy, cuối cùng đáp ứng nhu cầu ngày một cao về bảo đảm chất lượng sản phẩm của khách hàng cũng như xã hội và các bên liên quan. Đồng thời khiến cho bộ máy quản lí chất lượng của công ty không ngừng thích ứng với sự biến hóa của thị trường trong và ngoài nước, trở thành động lực giúp công ty phát triển.